Apel Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ratowania Bałtyku.

Apel Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ratowania Bałtyku

31 maja 2021 roku odbyła się XXXIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego, na której radni przyjęli apel do władz Unii Europejskiej oraz polskiego rządu w sprawie zagrożenia dla wód Morza Bałtyckiego, jakim jest zatopiona broń chemiczna z czasów II wojny światowej.
Chcą aby rozwiązaniem problemu pilnie zajęli się politycy, naukowcy i UE.
Apel został przyjęty jednogłośnie.

 W sesji sejmik udział wzięli - Olga Sarna z Fundacji MARE oraz dr inż. Benedykt Hac. Na posiedzeniu omówiony został temat zagrożenia stwarzanego przez wraki statków, szczególnie wraki Zatoki Gdańskiej – Franken i Stuttgart, a także działania MARE w tym zakresie prowadzone od 2018 roku, w tym przede wszystkim ekspedycja badawcza na wrak tankowca FRANKEN oraz Ogólna Metodyka Oczyszczania Bałtyckich Wraków z Paliwa wydana przez Fundację MARE na początku bieżącego roku.

Metodyka jest naszą propozycją planu zarządzania wrakami dla Polski. Dokument został opracowany we współpracy z ekspertami z Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii (z departamentu Salvage and Marine Operations) i jest gotowym do wdrożenia planem zarządzania wrakami opartym na Brytyjskim systemie szacowania ryzyka (ang. Environmental Desk Based Assessment) oraz na szwedzkim modelu VRAKA (ang. Probabilistic risk assessment of shipwrecks). Metodyka w całości oraz w wersji w pigułce jest do pobrania na stronie Fundacji MARE.

Pełną sesję posiedzenia sejmiku, wraz z prezentacjami dr Haca i Olgi Sarny można obejrzeć na youtubie.

Samorząd województwa reaguje 

Samorząd województwa pomorskiego od wielu lat zwracał uwagę na problem związany z zanieczyszczeniem wód Bałtyku i wielokrotnie apelował do różnych instytucji zarówno krajowych, jak i zagranicznych o działanie.

– Niestety, przykro to mówić, ale od lat, żaden rząd nie podął zdecydowanych działań, aby rozwiązać problem – zaznaczył Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Założyliśmy również wnioski do Krajowego Programu Odbudowy, aby przeznaczyć środki finansowe nie tylko na monitoring zagrożeń, ale również na fizyczne prace związane z eliminacją zagrożeń.

Apel Sejmiku

W przyjętym przez radnych apelu czytamy:
Sejmik Województwa Pomorskiego z wielkim niepokojem przyjmuje informacje o niebezpieczeństwach wynikających z zalegających na dnie Bałtyku pozostałości po II wojnie światowej, a w szczególności składowisk broni chemicznej i wraków ze zbiornikami wypełnionymi substancjami ropopochodnymi (…) Ryzyko może nieść spodziewana w najbliższych latach intensyfikacja wykorzystania polskich obszarów morskich na potrzeby budowy farm wiatrowych i towarzyszącej im infrastruktury przesyłowej. Z tego względu wzywamy do podjęcia realnych działań na obszarze Bałtyku, które ograniczą niebezpieczeństwo grożące ludziom i środowisku naturalnemu ze strony zatopionej broni chemicznej i wraków ze zbiornikami wypełnionymi trującymi materiałami”.

Sejmik województwa poparł także, przyjętą w kwietniu 2021 r. Rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie pozostałości chemicznych w Morzu Bałtyckim. W apelu przywołano również stanowisko Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego nadmorskich gmin.

Domagamy się, aby problem ten znalazł odzwierciedlenie w odpowiednich politykach i programach UE(…). Uratowanie Bałtyku dla przyszłych pokoleń jest naszym wspólnym obowiązkiem – zaapelowali radni województwa.

Wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna podkreślał, że ta sprawa będzie wymagała szybkiego działania z racji planowanego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Zaapelował także o to, by rząd ponownie zajął się kupnem specjalistycznego statku badawczego dla służb ratownictwa morskiego. Co ważne, statek mógł dostać około 240 mln zł unijnego dofinasowania. Jednak po unieważnieniu przetargu dofinasowanie przepadło.

 Źródło: Fundacja MARE oraz pomorskie.eu / Aleksander Olszak

Udostępnij na: