Ogólna Metodyka Oczyszczania Wraków

 

Ogólna Metodyka Oczyszczania Bałtyckich Wraków z Paliwa

 Istnieje szereg czynników negatywnie wpływających na stan środowiska morskiego. Jednym z nich – stanowiącym poważne zagrożenie dla ekosystemu wodnego, są zalegające na dnie akwenów wraki statków i okrętów wojennych. Przewożone przez nie paliwa okrętowe i inne substancje niebezpieczne, w tym broń konwencjonalną i bojowe środki trujące, są bezpośrednim zagrożeniem dla ekosystemu. Jest to problem globalny, ale szczególnie dotkliwie odczuwany na obszarach mórz zamkniętych lub półzamkniętych, takich jak Morze Bałtyckie czy Morze Czarne. Największe potencjalne zagrożenie stwarzają jednostki zatopione w czasie I i II wojny światowej.

Temat ten zaczyna być coraz poważniej traktowany i adresowany w wielu regionach świata. Z danych posiadanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej w Gdyni wynika, że jedynie w polskich obszarach morskich zalega ponad 415 wraków, z których około 100 znajduje się w Zatoce Gdańskiej. A jest to zaledwie czubek góry lodowej problemu.

Fundacja MARE dąży do tego aby i w Polsce jak najszybciej zostały wdrożone działania mające na celu zarządzanie wrakami. Od 2018 roku prowadzimy działania mające na celu  zwiększenie świadomości nt. problemu ropy pozostającej we wrakach z II wojny światowej zatopionych w Bałtyku, w nadziei przekonania rządu do wprowadzenia dedykowanego programu zarządzania wrakami. Nasze działania koncentrują się głównie na lobbingu i badaniu dostępnych metodologii oceny ryzyka i technologii oczyszczania wraków.

Dlategoteż zdecydowaliśmy się opublikować i przedstawić administracji morskiej Ogólną Metodykę Oczyszczania Bałtyckich Wraków z Paliwa, która jest propozycją gotowego programu zarządzania wrakami dla Polski i jest w dużej mierze oparta na metodzie E-DBA (Environmental Desk-Based Assessment) stosowanej w Wielkiej Brytanii oraz metodologii oceny ryzyka VRAKA opracowanej w Szwecji.

Metodologia została opublikowana w dwóch wersjach językowych. Zachęcamy również do zapoznania się ze streszczeniem w formie krótkiej broszury - METODYKA w PIGUŁCE.

 

DO POBRANIA:

      

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymanie Metodologii w wersji papierowowej
prosimy o kontakt mailowy na: kontakt@fundacjamare.pl

     

      


Raport wydany w ramach projektu „Redukcja negatywnego wpływu wycieków paliwa
z wraku tankowca Franken
” finansowanego przez Baltic Sea Conservation Foundation (baltcf).