Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1

 1. Niniejsza polityka prywatności strony internetowej – zwanej dalej również Serwisem – zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest FUNDACJA MARE 
  z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 19/27, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000594977, NIP: 5272755962, REGON: 363457333, e-mail: 
  kontakt@fundacjamare.pl.
 3. Dane osobowe w Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.

 § 2

 1. Fundacja przetwarza następujące dane :
 2. gdy kontaktuje się z Fundacją za pomocą strony internetowej, poczty email lub w inny sposób – imię, nazwisko, adres e-mail lub inne dane podane przez Użytkownika,
 3. poprzez wyrażenie zgody i wypełnienie formularza zapisu do newslettera znajdującego się na stronie internetowej – adres e-mail,
 4. podczas wizyty na stronie internetowej Serwisu – automatycznie zbierane są dane techniczne, dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzysta Użytkownik, typ systemu operacyjnego, pliki cookies, itp.
 5. Z chwilą wypełniania formularza zapisu newslettera w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację swoich danych osobowych podanych w formularzu o czym jest powiadomiony.

 § 3

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach :
  1. poparcia i realizacji akcji "RATUJ BAŁTYK. ZATRZYMAJ WYCIEK ROPY”,
  2. związanych z działalnością Fundacji MARE i realizowanych przez nią projektów,
  3. informowania o nowościach pojawiających się w serwisie i na stronie internetowej,
  4. marketingiem bezpośrednim.
 1. Dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody Użytkowników oraz wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundacje, to jest  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO.
 2. Dane będą przetwarzane jedynie od momentu udzielenia odpowiedniej zgody do momentu jej odwołania lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez ich właściciela.
 3. Dane będą przekazywanej podmiotowi, do którego jest skierowana petycja,  podmiotom przetwarzającym je na Nasze zlecenie (np. podmiotom informatycznym obsługujących Fundacje) oraz na żądanie podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom).
 4. Dane nie będą sprzedawane ani udostępniane innym osobom trzecim, niż wskazane w ust.4.
 5. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 § 4

 1. Pliki cookies ("ciasteczka") to pliki tekstowe z danymi informatycznymi, które są przechowywane na końcowym urządzeniu Użytkownika i wykorzystywane są do poprawnego działania strony internetowej. Cookies zawierają przeważnie nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich ważności, ich unikalny numer oraz dane.
 2. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies firm trzecich takich jak np. Google. W celu zapoznania się ze szczegółami polityki dotyczącej cookies firm trzecich należy udać się do witryny konkretnego wydawcy.
 3. Każda przeglądarka pozwala na zablokowanie przyjmowania ciasteczek, ale ich zablokowanie może powodować nieprawidłowości w działaniu Serwisu, w szczególności procesów uwierzytelniania i bezpieczeństwa.
 4. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.

 § 5

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do :
 1. dostępu do swoich danych osobowych, to jest przede wszystkim do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pana/Pani dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich,
 2. sprostowania danych osobowych to jest do sprostowania danych nieprawidłowych lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które Fundacja przetwarza oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundacje lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których  podanie jest dobrowolne, w szczególności podanych na potrzeby newslettera i marketingu bezpośredniego,
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej  przed jej cofnięciem,
 9. wniesienia  skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, w przypadku uznania iż  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Oświadczenie   o cofnięciu zgody   na przetwarzanie danych   osobowych wymaga jego złożenia   w formie pisemnej lub elektronicznej   na adres mailowy kontakt@fundacjamare.pl.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących danych osobowych prosimy pisać do kontakt@fundacjamare.pl.


§ 6

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie.
 2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.fundacjamare.pl