Klauzula informacyjna

 


Klauzula informacyjna

INFORMACJA O TWOICH DANYCH

Kto jest Administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest FUNDACJA MARE z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 85/21, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000594977, NIP: 5272755962, REGON: 363457333, e-mail: kontakt@fundacjamare.pl, nr telefonu: +48 604 668 682

Jakie dane przetwarzamy?

Chodzi o dane osobowe zawarte w formularzu, zbierane w ramach korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej, w tym zapisywane w plikach cookies.

W jakim celu chcemy przetwarzać Państwa dane?

Państwa dane  osobowe przetwarzane   będą w celu związanym   z poparciem i realizacją akcji "RATUJ BAŁTYK. ZATRZYMAJ WYCIEK ROPY” oraz w celach związanych z działalnością Fundacji MARE i realizowanych przez nią projektów, informowaniem o nowościach pojawiających się na stronie internetowej Fundacji MARE, marketingiem.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody oraz wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundacje MARE, to jest  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane RODO.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Dane przetwarzamy od momentu udzielenia odpowiedniej zgody do momentu jej odwołania / żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych / żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez ich właściciela.

Czy możemy przekazywać dane?

Przekazujemy Państwa dane podmiotowi, do którego jest skierowana petycja,  podmiotom przetwarzającym je na Nasze zlecenie (np. podmiotom informatycznym obsługujących Fundacje) oraz na żądanie podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów  prawa (np. sądom). Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Do kogo można się zwrócić po dalsze informacje odnośnie przetwarzanych przez nas danych?

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących danych osobowych prosimy pisać na adres kontakt@fundacjamare.pl

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Posiadają Państwo prawo  dostępu do treści swoich  danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga   jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy kontakt@fundacjamare.pl.

Mają Państwo również prawo  wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  uznają Państwo, iż przetwarzanie danych  osobowych narusza przepisy RODO.

Dalsze informacje znajdą Państwo w Polityce Prywatności.