EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE - czas na działanie jest teraz

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE - czas na działanie jest teraz

„Final warning” naukowców w sprawie kryzysu klimatycznego – ilu „ostatecznych ostrzeżeń” jeszcze potrzebujemy, aby zacząć działać?

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), składający się z czołowych światowych klimatologów, przedstawił w poniedziałek ostatnią część swojego raportu – AR6. Opracowanie kompleksowego przeglądu aktualnej wiedzy na temat kryzysu klimatycznego zajęło setkom naukowców 8 lat i obejmuje tysiące stron. Sprowadza się jednak do jednego, prostego przesłania: czas na działanie jest teraz, wkrótce będzie za późno.

„Ten raport jest wezwaniem do masowego przyspieszenia działań na rzecz klimatu przez każdy kraj, każdy sektor i we wszystkich ramach czasowych. Nasz świat potrzebuje działań na rzecz klimatu na wszystkich frontach: wszystkiego wszędzie naraz” – powiedział sekretarz generalny ONZ, António Guterres.

Szósta część raportu prawie na pewno będzie ostatnią tego typu oceną wydaną gdy świat wciąż ma szansę ograniczyć globalny wzrost temperatury do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Według IPCC już ponad 3 miliardy ludzi żyje na obszarach, które są „wysoce podatne” na zmiany klimatu, a połowa światowej populacji doświadcza obecnie poważnego niedoboru wody przez co najmniej część roku. Raport ostrzegł, że w wielu obszarach już osiągamy granicę, do której możemy się przystosować, a ekstremalne warunki pogodowe „w coraz większym stopniu napędzają migracje” ludzi w Afryce, Azji, Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej oraz w obszarze południowego Pacyfiku. A wszystkie te skutki będą się nasilać.

Jednak według raportu nadal istnieje nadzieja na utrzymanie się w granicach 1,5 stopnia Celsjusza. Hoesung Lee, przewodniczący IPCC, powiedział:

„Ten raport podkreśla pilną potrzebę podjęcia bardziej ambitnych działań i pokazuje, że jeśli podejmiemy działania teraz, nadal możemy zapewnić wszystkim zrównoważoną przyszłość zdatną do życia”.

Przewodniczący Antonio Guterres wezwał rządy do podjęcia drastycznych działań w celu ograniczenia emisji poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii i technologie niskoemisyjne. Powiedział, że bogate kraje muszą starać się osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych netto „jak najbliżej 2040 r.”, zamiast czekać na termin 2050 r., na który został zatwierdzony przez większość. „(…) raport jest przewodnikiem, jak rozbroić klimatyczną bombę zegarową. Jest to przewodnik przetrwania dla ludzkości. Jak widać, granica 1,5 stopnia Celsjusza jest osiągalna” – powiedział.

Raport AR6 nie dostarcza nowych danych naukowych, ale zbiera wnioski z wszystkich części raportu oraz zawiera podsumowanie dla decydentów. Kolejny raport IPCC ma zostać opublikowany dopiero w 2030 r., co czyni obecny raport faktycznym przewodnikiem naukowym dla rządów w tej kluczowej dla klimatu dekadzie.

Udostępnij na: