Kolejny morski kosz w Gdańsku wyłowi śmieci w Górkach Zachodnich

Kolejny morski kosz w Gdańsku wyłowi śmieci
w Górkach Zachodnich

Odpady morskie, w tym przede wszystkim jednorazowy plastik wyrzucany na ziemię lub bezpośrednio do wody, to ciągle rosnący problem zarówno na morzu, jak i na wybrzeżach. Odpady morskie to nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim problem środowiskowy, pociągający za sobą koszty społeczno-ekonomiczne, zagrażając zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi oraz organizmów morskich. W ramach walki z tym problemem Fundacja MARE prowadzi szereg działań edukacyjnych oraz mających na celu oczyszczanie Bałtyku ze śmieci. Jedną z takich inicjatyw jest instalowanie w polskich marinach i portach morskich koszy na śmieci Portbin. Kolejny kosz został właśnie zainstalowany w przystani w Górkach Zachodnich w Gdańsku dzięki wsparciu firmy Accenture, która niedawno otworzyła swoje nowe biuro w Gdańsku i tym samym postanowiła zaangażować się w działania na rzecz ochrony Bałtyku.

W sobotę 20 maja 2023, został zwodowany nasz dwunasty kosz morski. Instalacja odbyła się w trakcie oficjalnego otwarcia nowej przystani w Górkach Zachodnich w Gdańsku. W ramach uroczystości odbyło się także oficjalne nadanie przystani imienia gdańszczanki kpt. Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, pierwszej kobiety, która samotnie opłynęła kulę ziemską.

W uroczystych obchodach wzięli udział między innymi Pani Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Pan Mieczysław Struk, marszałek województwa Pomorskiego. W trakcie wydarzenia oboje odwiedzili nas kosz. Kosz w Gorkach Zachodnich to już nasz 5 kosz zainstalowany w Gdańsku, mieście które od lat aktywnie włącza się w nasze działania dla Bałyku oraz nieprzerwanie realizuje kampanię „Gdańsk bez plastiku”.

Rocznie na świecie wytwarzanych jest około 350 milionów ton plastiku. To więcej niż masa wszystkich ludzi żyjących na Ziemi. Gigantyczne masy plastiku stały się nieodłącznym elementem życia na lądzie i nie tylko na lądzie. Każdego roku do mórz i oceanów trafia od 4,8 mln do 12,7 mln ton plastikowych odpadów. Jednym z najczęściej wymienianych rozwiązań tego problemu jest recycling, jednak globalnie jedynie 9% wytworzonego plastiku trafia do drugiego obiegu. Stąd niezbędne są działania na rzecz oczyszczania mórz i oceanów z plastiku.

Instalowane przez nas kosze Portbin umożliwiają szybsze usunięcie pływających śmieci bezpośrednio z wody, zanim ulegną one rozdrobnieniu do cięższych do odłowienia cząstek mikroplastiku. Każdy instalowany przez nasz kosz ma swojego sponsora. Jest to nasz sposób na aktywizację biznesu do działań na rzecz ochrony Bałtyku i nieustanne przypominanie społeczeństwu, że gdziekolwiek w Polsce jesteśmy mamy wpływ na morze, ponieważ prawie cała powierzchnia Polski (99,7%) znajduje się w zlewni Bałtyku. Życie w harmonii z Bałtykiem to nasza wspólna odpowiedzialność i jedyna słuszna droga w przyszłość. #RazemDlaBałtyku

PortBin to urządzenie zaprojektowane przez norweską firmę SpillTech, służące do zbierania pływających śmieci bezpośrednio z powierzchni wody do kosza. Pomysł ze skimmerem polega na usuwaniu (zasysaniu do kosza) pływających butelek i innych odpadów, zanim rozpadną się na mikroplastik. Firma SpillTech opracowała szereg produktów do zbierania pływających śmieci, gdyż żaden produkt nie jest w stanie zrobić wszystkiego. PortBin został zaprojektowany jako optymalne rozwiązanie do zbierania pływających śmieci w portach i wolno pływających zbiornikach wodnych. Wyposażony jest w 30 litrowy kosz łatwy do opróżniania przez jedną osobę. Kosz posiada bardzo wysoką trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. W obecnej wersji PortBin wykonany jest z tworzywa sztucznego PE-HD i nadaje się w 100% do recyklingu. W przyszłości firma SpillTech planuje używać do produkcji koszy przetworzonego materiału. Dystrybutorem koszy w Polsce jest firma Scopus.

Udostępnij na: