Konsekwencje wybuchów przy gazociągach Nord Stream

Konsekwencje wybuchów przy gazociągach Nord Stream

Znamy już konsekwencje eksplozji przy rurociągach Nord Stream 1 i 2. Jak wskazuje najnowsza analiza, wybuchy spowodowały wzbicie się do kolumny wody substancji toksycznych skumulowanych w osadach, a hałas podwodny mógł trwale lub czasowo uszkodzić słuch ssaków morskich przebywających w pobliżu.

Uwolnienie ponad 100 000 ton metanu do morza i atmosfery to był dopiero początek konsekwencji środowiskowych wrześniowych eksplozji. Wzburzyły one również osady na dnie morskim, co było o tyle niepokojące, że wybuchy miały miejsce w pobliżu historycznego składowiska broni chemicznej z czasów II wojny światowej. Zespół naukowców pod kierownictwem Hansa Sandersona z duńskiego Uniwersytetu Aarhus, w którego skład weszli także naukowcy z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, pracowali nad ustaleniem, jakie miało to skutki dla życia morskiego.

„Z wielkości fali uderzeniowej wyliczono, że eksplozja oraz strumienie ulatniającego się gazu wybiły w dnie kratery na tyle duże, że wzbiło się do wody 250 tys. ton mułu" – powiedział prof. Jacek Bełdowski z IO PAN. – „Na podstawie stężenia i teoretycznych wyliczeń toksykologicznych oszacowano, że ryzyko środowiskowe występowało w okolicy Nord Stream 1 przez 15 dni, a w okolicy Nord Stream 2 przez ponad miesiąc.”

W sumie wybuchy skaziły 11 kilometrów sześciennych wody morskiej przez ponad miesiąc, a za większość toksyczności odpowiedzialne były ołów i TBT.

Dodatkowo, sam hałas podwodny towarzyszący eksplozjom nie był obojętny dla zwierząt żyjących w Bałtyku.  „(…) jeśli foki lub morświny przebywały w pobliżu eksplozji (…), to ich słuch został trwale uszkodzony, mogły też oczywiście doznać poważniejszych obrażeń" - zaznaczył prof. Bełdowski. Chwilowa utrata słuchu mogła nastąpić nawet w odległości do 50 km w przypadku morświnów oraz 6 km dla fok.

Wpływ zanieczyszczeń oraz inne konsekwencje wybuchów przy Nord Stream na życie morskie będą określane na przestrzeni kolejnych miesięcy, jeśli nie lat.

_________________________________________________________________________
Dowiedz się więcej: notka nature.compełna treść publikacji

Udostępnij na: