Polskie rybołówstwo szprota i śledzia przystępuje do oceny MSC

Polskie rybołówstwo szprota i śledzia przystępuje do oceny MSC

Polskie organizacje rybackie poławiające bałtyckiego szprota i śledzia przystąpiły do oceny według Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, który służy do ewaluacji rybołówstw pod kątem ich wpływu na dzikie populacje ryb, oddziaływania na ekosystem morski oraz sposobu zarządzania. Oceny dokonuje zespół niezależnych naukowców i ekspertów z jednostki certyfikującej SAI Global.

Organizacja pozarządowa MSC (Marine Stewardship Council) realizuje wiodący w świecie program certyfikacji rybołówstw i znakowania ryb oraz owoców morza pochodzących ze zrównoważonych połowów. Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC jest owocem ponad 20-letniej współpracy z naukowcami, przedstawicielami przemysłu rybnego oraz organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody, odzwierciedlając najnowszą wiedzę naukową oraz najlepsze praktyki w zakresie zarządzania rybołówstwem.

Organizacje rybackie, które przystępują do procesu certyfikacji, poddawane są ocenie przy pomocy 28 wskaźników efektywności, zawartych w ramach trzech podstawowych zasad Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC: wpływu na dzikie populacje ryb, oddziaływania na ekosystem morski oraz sposobu zarządzania. Aby zagwarantować bezstronność, wiarygodność i przejrzystość procesu, samą certyfikację prowadzą niezależni audytorzy z jednostek certyfikujących (ang. Conformity Assessment Bodies, CABs), akredytowanych przez niezależną organizację Assurance Services International.

Dn. 2 czerwca 2020 jednostka certyfikująca Sai Global opublikowała Wstępny Raport Ogłaszający do Konsultacji (ang. Announcement Comment Draft Report) dotyczący wstępnej oceny według Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC czterech polskich organizacji rybackich poławiających bałtyckiego śledzia i szprota: Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb, Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo, Krajowej Izby Producentów Ryb oraz Organizacji Producentów Ryb Bałtyk.

Organizacje te reprezentują 53 jednostki połowowe, a do połowu śledzi i szprotów używają włoków pelagicznych oraz sieci stawnych. Sprzedaż odbywa się przede wszystkim na rynku krajowym. W programie MSC zaangażowanych jest już kilka rybołówstw z rejonu Morza Bałtyckiego, co pokazuje coraz większe zainteresowanie certyfikacją

Wstępny Raport Ogłaszający do Konsultacji dostępny jest na stronie https://fisheries.msc.org. Wszyscy interesariusze mogą w ciągu 60 dni dostarczyć pisemne komentarze oraz przekazać wszelkie materiały i informacje, które powinny być wzięte pod uwagę przez zespół oceniający. Oceny dokonuje zespół naukowców i ekspertów z SAI Global. Dokładny opis procesu oceny można znaleźć w przewodniku dotyczącym certyfikacji rybołówstw. Proces oceny polskiego śledzia i szprota finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, a koordynacją działań ze strony organizacji rybackich zajmuje się Fundacja MARE.

W przypadku pozytywnej oceny śledzie i szproty pochodzące z połowów powyższych organizacji, będą mogły być oznaczane niebieskim certyfikatem MSC. Certyfikat to jasny sygnał informujący coraz bardziej świadomych konsumentów, że kupują produkty, którym mogą zaufać. 

Podjęliśmy wyzwanie, jakim jest ocena naszej działalności rybackiej pod kątem zrównoważonego rozwoju środowiska morskiego. Poprzez certyfikat MSC chcemy pokazać, że korzystamy z żywych zasobów morskich w sposób odpowiedzialny i że jesteśmy gotowi to potwierdzić w ramach niezależnego audytu – podkreśla Marcin Radkowski, prezes Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb, reprezentujący przystępujące do certyfikacji organizacje. – Jesteśmy pewni, że ubiegając się o ocenę zgodnie z standardem MSC, podjęliśmy właściwą decyzję. Program MSC jest uznawany na świecie za najbardziej rygorystyczny i wszechstronny zestaw kryteriów dla zrównoważonego rybołówstwa, a certyfikat MSC cieszy się zaufaniem konsumentów – dodaje Radkowski. 

Połowy certyfikowanych ryb i owoców morza systematycznie rosną: obecnie już 15% światowych połowów morskich posiada Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa MSC w porównaniu z 10% w 2014 roku.

Program MSC wspiera rozwój rybołówstwa na całym świecie z korzyściami dla środowiska morskiego a także przyczynia się do lepszego standardu życia – wyjaśnia Anna Dębicka, Dyrektor Programu MSC w Polsce i Europie Centralnej. – Cieszymy się, że polskie rybołówstwa zdecydowały się włączyć do Programu MSC i liczymy, że wpłynie to pozytywnie na promocję rozwoju zrównoważonego sektora rybackiego w Polsce.

Więcej informacji na temat Programu MSC można znaleźć na stronie: www.msc.org/pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DODATKOWE INFORMACJE:

MSC (Marine Stewardship Council) jest niezależną, międzynarodową organizacją pozarządową. Wraz z naukowcami, rybakami oraz organizacjami ekologicznymi MSC opracowało standardy środowiskowe w zakresie zrównoważonego rybołówstwa, aby promować przyjazne środowisku praktyki rybackie wśród konsumentów i partnerów na całym świecie. Działania MSC obejmują wyróżnianie odpowiedzialnych praktyk rybackich certyfikatem MSC, certyfikację w łańcuchu dostaw, współpracę z partnerami biznesowymi oraz programy edukacyjne wpływające na decyzję zakupowe konsumentów na całym świecie.

Niebieski certyfikat MSC znajdujący się na produktach rybnych i owocach morza pochodzących ze zrównoważonych połowów, gwarantuje, że pochodzą one ze stabilnych
i dobrze zarządzanych łowisk, a produktami rybnymi i owocami morza będziemy cieszyć się zarówno my jak i przyszłe pokolenia.

Już ponad 380 rybołówstw z 35 krajów świata posiada certyfikat MSC, co przekłada się na ponad 15% światowych połowów dzikich ryb z certyfikatem MSC. Dzięki temu na całym świecie dostępnych jest już ponad 40 000 produktów w ponad 100 krajach. W Polsce dostępnych jest już ponad 1000 produktów, które można znaleźć w największych sieciach handlowych.

www.msc.org/pl

 

Udostępnij na: