Rozpoczyna się ocena polskich połowów ryb płaskich pod kątem certyfikacji MSC

Rozpoczyna się ocena polskich połowów ryb płaskich pod kątem certyfikacji MSC

 Polskie organizacje rybackie, poławiające bałtyckie ryby płaskie [1], przystąpiły do oceny według Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, który służy
do ewaluacji rybołówstw pod kątem ich wpływu na dzikie populacje ryb, oddziaływania na ekosystem morski oraz sposobu zarządzania. Oceny dokonuje zespół niezależnych naukowców i ekspertów z jednostki certyfikującej SAI Global.

Organizacja pozarządowa MSC (Marine Stewardship Council) realizuje wiodący na świecie, niezależny program certyfikacji rybołówstw i znakowania ryb oraz owoców morza pochodzących ze zrównoważonych połowów. Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC jest owocem ponad 20-letniej współpracy z naukowcami, przedstawicielami przemysłu rybnego oraz organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody i  odzwierciedla najnowszą wiedzę naukową oraz najlepsze praktyki w zakresie zarządzania rybołówstwem.

Organizacje rybackie, które przystępują do procesu certyfikacji, poddawane są ocenie przy pomocy 28 wskaźników efektywności, zawartych w ramach trzech podstawowych zasad Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC: wpływu na dzikie populacje ryb, oddziaływania na ekosystem morski oraz sposobu zarządzania. Aby zagwarantować bezstronność, wiarygodność i przejrzystość procesu, samą certyfikację prowadzą niezależni audytorzy z jednostek certyfikujących (ang. Conformity Assessment Bodies, CABs), akredytowanych przez niezależną organizację Assurance Services International. Wyboru jednostki certyfikującej dokonuje klient rybołówstwa (w tym wypadku Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb)

Dn. 8 lipca 2020 jednostka certyfikująca SAI Global opublikowała Wstępny Raport Ogłaszający do Konsultacji (ang. Announcement Comment Draft Report) dotyczący wstępnej oceny według Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC czterech polskich organizacji rybackich poławiających ryby płaskie: Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb, Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo, Krajowej Izby Producentów Ryb oraz Organizacji Producentów Ryb Bałtyk.

Organizacje te reprezentują  53 jednostki połowowe, a do połowu ryb płaskich używają włoków dennych, sieci stawnych, narzędzi pułapkowych oraz sznurów haczykowych. Sprzedaż odbywa się przede wszystkim na rynku krajowym. W program MSC zaangażowanych jest już kilka rybołówstw z rejonu Morza Bałtyckiego, co pokazuje coraz większe zainteresowanie certyfikacją.

Wstępny Raport Ogłaszający do Konsultacji dostępny jest na stronie https://fisheries.msc.org. Wszyscy interesariusze mogą w ciągu 60 dni dostarczyć pisemne komentarze oraz przekazać wszelkie materiały i informacje, które powinny być wzięte pod uwagę przez zespół oceniający. Oceny dokonuje zespół naukowców i ekspertów z SAI Global. Dokładny opis procesu oceny można znaleźć w przewodniku dotyczącym certyfikacji rybołówstw. Proces oceny ryb płaskich finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, a koordynacją działań ze strony organizacji rybackich zajmuje się Fundacja MARE.

W przypadku pozytywnej oceny ryby pochodzące z niniejszych połowów, będą mogły być oznaczane niebieskim certyfikatem MSC. Certyfikat to jasny sygnał informujący coraz bardziej świadomych konsumentów, że kupują produkty, którym mogą zaufać. 

Podobnie jak przy połowach pelagicznych podjęliśmy wyzwanie, jakim jest ocena naszej działalności rybackiej pod kątem zrównoważonego rozwoju środowiska morskiego. Pomimo wielu wyzwań jakie przed nami stawia pandemia wierzymy, że poprzez certyfikat MSC pokażemy, że korzystamy z żywych zasobów morskich w sposób odpowiedzialny i że jesteśmy gotowi to potwierdzić w ramach niezależnego audytu – podkreśla Marcin Radkowski, prezes Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb. – Jesteśmy pewni, że ubiegając się o ocenę zgodnie ze standardem MSC, podjęliśmy właściwą decyzję. Program MSC jest uznawany na świecie za najbardziej rygorystyczny i wszechstronny zestaw kryteriów dla zrównoważonego rybołówstwa, a certyfikat MSC cieszy się zaufaniem konsumentów – dodaje Radkowski. 

Połowy certyfikowanych ryb i owoców morza systematycznie rosną: obecnie już 15% światowych połowów morskich posiada Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa MSC w porównaniu z 10% w 2014 roku.

Program MSC wspiera rozwój zrównoważonego rybołówstwa na całym świecie, co przynosi wymierne korzyści dla środowiska morskiego oraz przyczynia się do poprawy standardu życia – wyjaśnia Anna Dębicka, Dyrektor Programu MSC w Polsce i Europie Centralnej. – Wierzymy, że mimo wyzwań przed jakimi stoi dziś polskie rybołówstwo, to udział w Programie MSC, wpłynie pozytywnie na promocję rozwoju zrównoważonego sektora rybackiego w Polsce.

Więcej informacji na temat Programu MSC można znaleźć na stronie: www.msc.org/pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] Stornia (Platichthys flesus) Skarp (Scophthalmus maximus), Gładzica (Pleuronectes platessa)

Udostępnij na: