Bałtyk - morze bez śmieci: zakończenie projektu Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo Sp. z o.o.

Bałtyk - morze bez śmieci:
zakończenie projektu Organizacji Producentów
Rybnych Władysławowo Sp. z o.o.

W styczniu zakończyła się kolejna operacja oczyszczania Bałtyku z odpadów morskich (pn. „Bałtyk – morze bez śmieci”) zrealizowana przez Organizację Producentów Rybnych Władysławowo Sp. z o.o.
Jest to jedna z aż dziewięciu organizacji rybackich, które w 2020 roku realizowały działania mające na celu poprawę stanu ekosystemu naszego pięknego morza!

 W projekcie udział wzięły 33 jednostki rybackie z portów Hel, Jastarnia i Władysławowo.
W ramach akcji oczyszczania wyłowionych zostało ponad 20 ton odpadów, w przeważającej większości były to stare, zagubione sieci rybackie różnego typu.

 Rybołówstwo od zawsze wiązało się z utratą narzędzi połowowych. Szacuje się, że co roku do mórz trafia ok. 640 000 ton tzw. sieci widm (tzn. komercyjnych jak i rekreacyjnych narzędzi połowowych, które zostały porzucone, zagubione lub w inny sposób wprowadzone do środowiska morskiego na skutek czego negatywnie na nie oddziałują). Rybacy przypadkowo tracą sieci podczas połowów, na skutek zerwania o podwodne zaczepy, wypadnięcia za burtę w czasie sztormu lub innych zdarzeń losowych. Skala problemu zwiększyła się wraz z wprowadzeniem do produkcji narzędzi połowowych syntetycznych materiałów nieulegających rozkładowi. Pojawiła się konieczność wdrażanie regulacji prawnych, mających na celu zapobieganie utracie sieci rybackich i jednocześnie zmniejszanie oddziaływania zalegających w morzu sieci.

Celem projektu „Bałtyk – morze bez śmieci” było właśnie zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu niechcianych połowów, poprzez oczyszczenie Bałtyku z odpadów morskich oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa i innych użytkowników morza na temat problemu zalegających narzędzi połowowych i innych odpadów.

Projekt zrealizowany został w ramach działania „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, poddziałanie 1.4.1. "Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020.

Udostępnij na: