Nasz zespół

Nasz zespół

 

     


Olga Sarna 

Prezeska Zarządu Fundacji MARE / Koordynatorka projektów
kontakt: osarna@fundacjamare.pl

Od 2017 roku Prezeska Zarządu Fundacji MARE, jedynej organizacji pożytku publicznego w Polsce, której działania skupiają się wyłącznie na ochronie ekosystemów morskich, ze szczególnym skupieniem na ochronie Morza Bałtyckiego.
Absolwentka Ochrony Środowiska na Politechnice Warszawskiej oraz Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
Od 2012 roku aktywnie zaangażowana w działania na rzecz Bałtyku. Olga ma szerokie doświadczenie w realizacji projektów społecznych i środowiskowych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i naukowymi. Uczestniczyła w realizacji licznych projektów dotyczących odpadów morskich (w tym sieci widm), zrównoważonego rybołówstwa i innych tematów związanych z ochroną środowiska morskiego i gospodarki morskiej, a także projektów edukacyjnych i podnoszących świadomość ekologiczną.

      

Ewa Milewska
Wiceprezeska Zarządu Fundacji MARE

Od 1992 roku, kiedy to rozpoczęła prace w sekretariacie Międzynarodowej Komisji Rybołówstwa Morza Bałtyckiego, zawodowo związana jest z pracą promującą racjonalną i zrównoważoną eksploatacją żywych zasobów mórz. Po wejściu Polski do UE i rozwiązaniu Komisji Ewa kontynuowała działania na rzecz ochrony ekosystemów morskich jako Wiceprzewodnicząca Bałtyckiej Regionalnej Rady Doradczej . Współpracowała też z licznymi organizacjami pozarządowymi w regionie Morza Bałtyckiego.  W Fundacji WWF Polska pełniła funkcję eksperta ds. zrównoważonego rybołówstwa, koordynatora Pionu Bałtyckiego, a następnie zastępcy kierownika Działu Ochrony Przyrody. Ewa była także jednym z głównych inicjatorów powołania Polskiego Bałtyckiego Okrągłego Stołu
ds. Rybołówstwa
– pierwszej w Polsce inicjatywy skupiającej rybaków, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Jej celem była otwarta dyskusja nad sposobami wdrażania zasad zrównoważonego rybołówstwa w praktyce oraz jednym
z pomysłodawców projektu usuwania zalegających sieci z Bałtyku.

    

 Małgorzata Kosowska 
Komunikacja i Marketing
kontakt dla mediów: mkosowska@fundacjamare.pl

Gosia Kosowska od kilku lat reprezentuje butikową agencję BLUEBERRY Małgorzata Kosowska, specjalizującą się w świadczeniu usług
z zakresu komunikacji, PR, edukacji i marketingu dla organizacji pozarządowych. Wcześniej przez niemal dziesięć lat pracowała w WWF Polska  odpowiadając za wizerunek Fundacji i działania komunikacyjne. Gosia ma wszechstronne, kilkunastoletnie doświadczenie
w  prowadzeniu kampanii medialnych, edukacyjnych  i wizerunkowych , a podejmowane przez nią działania charakteryzują się wielkim zaangażowaniem wynikającym ze znajomości specyfiki pracy NGO  i bardzo bliskiej jej sercu tematyki ochrony środowiska. 
Gosia wspiera Fundację MARE we wszelkich działaniach komunikacyjnych i edukacyjnych.

      

 
Patrycja Nowakowska 
Specjalistka ds. ochrony środowiska morskiego
kontakt: pnowakowska@fundacjamare.pl

Patrycja ukończyła studia na kierunku oceanografia, specjalność - biologia morza na Uniwersytecie Gdańskim, a jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie biologii i ekologii organizmów bentosowych. Uczestniczyła w wielu projektach naukowych i działaniach edukacyjnych. Z Fundacją MARE była początkowo związana jako wolontariuszka, a obecnie jest odpowiedzialna za prowadzenie mediów społecznościowych i strony internetowej, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i komunikacyjnym.
Bierze także udział w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez MARE.

 

Rada Fundacji MARE  nadzoruje prowadzone przez Fundację działania pod kątem ich zgodności z celami statutowymi Fundacji MARE. Rada stoi również na straży efektywnego wykorzystania środków finansowych przez Fundację.

W skład Rady Fundacji MARE wchodzą:
Piotr Prędki – Przewodniczący Rady Fundacji MARE
Katarzyna Król – Członek Rady Fundacji MARE
Magdalena Krystyna Gołębiewska – Członek Rady Fundacji MARE