Międzynarodowa Konferencja: Niebepieczne Wraki Vol. 2

Międzynarodowa Konferencja:
Niebepieczne Wraki Vol. 2

W czwartek, 28 stycznia 2021 roku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja: Niebezpieczne Wraki Vol. 2. To już drugie takie wydarzenie zorganizowane przez Fundację MARE, którego tematem będzie problem zalegających na dnie mórz i oceanów wraków statków oraz zatopionych wraz z nimi niebezpiecznych ładunków. W tym roku głównym powodem zorganizowania konferencji jest publikacja „Ogólnej Metodyki Oczyszczania Bałtyckich Wraków z Paliwa”, której autorem jest dr inż. Benedykt Hac, a współautorką, Olga Sarna z MARE. Dokument ten został stworzony we współpracy z Ministerstwem Obrony Wielkiej Brytanii i jest propozycją gotowego programu zarządzania wrakami dla Polski. Metodyka zostanie zaprezentowany i omówiona w czasie konferencji.

Konferencja, ze względów bezpieczeństwa, odbędzie się online na platformie ZOOM.
Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązkowa jest rejestracja.

 Od 2018 roku Fundacja MARE prowadzi działania w celu zwiększenia świadomości społeczeństwa i organów rządowych na temat problemu wraków zatopionych na dnie Morza Bałtyckiego. Jednym z potencjalnych zagrożeń stwarzanych przez wraki są możliwe rozlewy zatopionego w zbiornikach paliwa i innych niebezpiecznych substancji chemicznych. W polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Bałtyku znajduje się wiele wraków będących pozostałościami po I i II wojnie światowej. Przynajmniej 4 z nich zaklasyfikowano jako zagrażające środowisku, a wśród nich najbardziej niebezpieczne są Franken i Stuttgart, położone w obrębie Zatoki Gdańskiej. W efekcie działań MARE, problem ten został w ubiegłym roku zauważony przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK), która w swoim raporcie „Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego” jednoznacznie stwierdziła, że „zarówno administracja morska jak i ochrony środowiska nie rozpoznawały zagrożeń wynikających z zalegania w zatopionych na dnie Bałtyku wrakach ropopochodnego paliwa i broni chemicznej. Nie szacowały też ryzyka z nimi związanego i skutecznie nie przeciwdziałały rozpoznanym i zlokalizowanym zagrożeniom. Może to doprowadzić do katastrofy ekologicznej na niespotykaną skalę”.

Kwestia zalegających na dnie Bałtyku wraków nie może być już dłużej pomijana, a dalsze odwlekanie w czasie konkretnych działań może doprowadzić do niszczących środowisko, katastrofalnych i kosztownych w skutkach konsekwencji. Z tego względu Fundacja MARE, we współpracy z dr inż. Benedyktem Hacem, podjęła się opracowania „Ogólnej Metodyki Oczyszczania Bałtyckich Wraków z Paliwa”. Dokument ten przedstawia przegląd dostępnych strategii oceny wraków oraz proponuje indywidualny model zarządzania przystosowany dla południowego Bałtyku. Metodyka jest w dużej mierze oparta na metodzie E-DBA (ang. Environmental Desk-Based Assessment) stosowanej w Wielkiej Brytanii oraz metodologii oceny ryzyka VRAKA opracowanej w Szwecji.

Celem dokumentu jest także nakreślenie sposobu właściwego postępowania, dla zainteresowanych służb lub jednostek badawczych, podczas badania nowo odkrytych lub znanych już wraków pod kątem ich negatywnego wpływu na środowisko morskie. W metodyce zaprezentowano sposoby szacowania ryzyka rozlewów olejowych z wraków, metody badań geofizycznych, geologicznych, chemicznych, biologicznych i ekotoksykologicznych. Przede wszystkim jednak, przedstawiono dostępne metody i technologie usuwania paliwa z wraków oraz remediacji skażonego osadu. Wiele z zaproponowanych rozwiązań mogłoby posłużyć do skutecznego zarządzania ryzykiem w przypadku wraków Franken i Stuttgart. Opracowana metodyka jest więc dokumentem innowacyjnym, kompleksowo przedstawiającym kwestię zarządzania potencjalnie niebezpiecznymi wrakami.

Zwieńczeniem pracy nad metodyką jest druga Międzynarodowa Konferencja: Niebezpieczne Wraki organizowana przez Fundację MARE, która odbędzie się w czwartek, 28 stycznia 2021 roku na platformie ZOOM. Osoby zainteresowane mogą dokonać rejestracji przez stronę internetową Fundacji MARE, na której dostępna jest także agenda wydarzenia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

W czasie konferencji wystąpi dr inż. Benedykt Hac, autor wspomnianej metodyki, który przybliży uczestnikom jej zawartość. Kolejnymi prelegentami będą: dr Matt Carter - archeolog morski i dyrektor ds. badań w Major Projects Foundation w Australii prowadzący badania w obszarze Oceanu Spokojnego; Matt Skelhorn, dr Polly Hill (MOD UK) i Stuart Leather (Waves Group Ltd.), który przybliżą Program Zarządzania Wrakami Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii; Michał Latacz, współzałożyciel i prezes zarządu NOA MARINE oraz Jorma Rytkönen – kierownik ds. rozwoju w Centrum Badań Morskich, Fińskiego Instytutu Środowiska SYKE.

Link do pełnej wersji: OGÓLNA METODYKA Oczyszczania Bałtyckich Wraków z Paliwa - wersja PL, wersja ENG

Link do streszczenia: METODYKA W PIGUŁCE - wersja PL, wersja ENG

Link do wydarzenia na FB

Udostępnij na: