Relacja z konferencji prasowej: OPERACJA WIDMO

Relacja z konferencji prasowej: OPERACJA WIDMO

W najnowszych badaniach opublikowanych w październiku 2022 roku oszacowano, że globalnie każdego roku do mórz i oceanów trafia ok. 78 tys. km 2 różnego rodzaju sieci połowowych stanowiących zagrożenie dla ekosystemów morskich. Potocznie nazywane „sieciami widmo” zagubione narzędzia połowowe stanowią jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia mórz i oceanów plastikiem, a także stają się śmiertelnymi pułapkami dla ryb, ptaków czy ssaków morskich. Celem OPERACJI WIDMO – wspólnego projektu Fundacji MARE i marki Biotherm pod patronatem merytorycznym Politechniki Morskiej w Szczecinie - jest przyczynienie się do rozwiązania tego problemu w skali lokalnej, na Morzu Bałtyckim.

Efekty tej wyjątkowej podwodnej ekspedycji poznaliśmy podczas konferencji prasowej, która odbyła się 16 listopada na Mysiej 3 w Warszawie. Zebranym gościom, min. przedstawicielom mediów oraz influencerom i liderom opinii został zaprezentowany oficjalny krótkometrażowy film, dokumentujący projekt OPERACJA WIDMO w reżyserii Krystiana Bielatowicza. Następnie zaproszono wszystkich do udziału w panelu dyskusyjnym, w trakcie którego poruszono wiele wątków i aspektów związanych z ekosystemem Morza Bałtyckiego.

Problem sieci widm i skali tego zjawiska przybliżyła Olga Sarna z Fundacji MARE – jedna z prelegentek, tłumacząc:

Zaczepione na wrakach „widma” w postaci starych sieci rybackich stanowią zagrożenie dla ekosystemu oraz utrudniają monitoring wraków. Są istotnym źródłem globalnego zanieczyszczenia mórz i oceanów, stając się także pułapkami dla stworzeń morskich. W niekontrolowany sposób kontynuują połowy, a do tego większość sieci jest wyprodukowana z tworzyw sztucznych, takich jak nylon, czyli z plastiku. Plastiku, który nie ulega rozkładowi a jedynie rozdrobnieniu i pozostaje w środowisku na zawsze.

Z kolei Arkadiusz Tomczak, prorektor ds. morskich Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz główny hydrograf w czasie OPERACJI WIDMO wyjaśnił, dlaczego tak ważne jest sukcesywne oczyszczanie wraków z zalegających sieci połowowych:

Bardzo często miejscem akumulacji takich sieci są wszelkiego rodzaju zaczepy podwodne takie jak np. wraki, które same w sobie mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Usunięcie sieci z wraku jest pierwszym niezbędnym elementem do tego, aby wraki mogły być poddawane monitoringowi pod kątem wycieków substancji niebezpiecznych i dalszym badaniom, mającym na celu weryfikacje stwarzanego przez nie ryzyka.

Głos zabrała również Adrianna Wisińska - przedstawicielka marki Biotherm oraz członkini załogi Nawigatora XXI, która opowiedziała o powodach zaangażowania przez globalną markę kosmetyczną w lokalną inicjatywę:

Marka Biotherm ochronę mórz i oceanów ma w swoim DNA. Od 2012 roku, wraz z powołaniem globalnego programu Waterlovers, poprzez współprace z organizacjami pożytku publicznego, wspieramy działania na rzecz ochrony ekosystemów morskich i oceanów. Naszym celem było rozpoczęcie takich działań także lokalnie, w Polsce, na rzecz Morza Bałtyckiego. Tak zrodził się pomysł na OPERACJĘ WIDMO, projekt o lokalnym charakterze, mający na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem sieci widmo.

W ramach projektu OPERACJA WIDMO odbyły się trzy rejsy statkiem badawczo-szkolnym Nawigator XXI Politechniki Morskiej w Szczecinie, w trakcie których łącznie zbadano i oczyszczono 8 wraków na głębokościach do 30 metrów oraz wydobyto cały zagubiony sprzęt połowowy, jaki udało się zlokalizować, m.in ok. 2400 m 2 nylonowych sieci stawnych, czyli sieci oplątujących, potencjalnie najbardziej niebezpiecznych dla ekosystemu, a także ok. 30-kilogramową część trału dennego.

Po zakończonym panelu dyskusyjnym zebrani goście zostali zaproszeni do zwiedzania wystawy, składającej się z wielkoformatowych zdjęć, dokumentujących trzy rejsy, jakie odbyły się w ramach projektu OPERACJA WIDMO. Autorami zdjęć jest dwójka fotografów: Marcin Pawelczyk z Fundacji Mare oraz Krystian Bielatowicz.

Fotorelacja z konferencji prasowej: Bartek Dębkowski 

Źródło: Informacja prasowa

Udostępnij na: