Stanowisko Urzędu Morskiego w Gdyni ws. zamknięcia wraku T/S FRANKEN dla nurków

Stanowisko Urzędu Morskiego w Gdyni ws. zamknięcia wraku T/S FRANKEN dla nurków

W piątek 12 października, Urząd Morski w Gdyni rozesłał do poszczególnych kapitanatów portów informację o zamknięciu wraku tankowca T/S FRANKEN dla nurków. W tym samym czasie na stronie internetowej Urzędu zmieniony został „Wykaz Wraków Statków Udostępnionych do Płetwonurkowania”, na którym to Franken, obecnie jedyny wrak zaznaczony na czerwono, widniej z opisem „Wrak czasowo wyłączony z płetwonurkowania”.

Pięć tygodni od zamknięcia wraku i wysłaniu oficjalnego zapytania ws. powodów podjęcia takiej decyzji przez Urząd, otrzymaliśmy oficjalne stanowisko Dyrektora Urzędu w tej sprawie:

„Wrak statku Franken został czasowo wyłączony z płetwonurkowania w celu przeciwdziałania zagrożeniom, które są związane z potencjalnym zaleganiem we wraku substancji ropopochodnych i amunicji oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób uprawiających płetwonurkowanie sportowo-rekreacyjne. Ponowne udostępnienie ww. wraku statku do płetwonurkowania sportowo-rekreacyjnego nastąpi po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości dotyczących zagrożeń wynikających z możliwości zalegania we wraku substancji ropopochodnych oraz transportowanej przez statek bojowej amunicji pochodzącej z okresu II wojny światowej.

Urząd Morski w Gdyni pragnie podkreślić, że czasowe wyłączenie dotyczy jedynie uprawiania w rejonie wraku płetwonurkowania związanego z aktywnością sportową i rekreacyjną, które realizowane jest na podstawie Zarządzenia porządkowego Nr 26 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie płetwonurkowania na wrakach statków (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. nr 11, poz. 347). W rejonie wraku nie występują ograniczenia związane z prowadzeniem badań naukowych realizowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205, z późn. zm.) oraz prac podwodnych realizowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1970, t.j..).”

Informacja od Urzędu Morskiego potwierdza nasze wcześniejsze przypuszczenia odnośnie przyczyn zamknięcia Frankena. Niezmiernie nas cieszy, że Urząd oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, planują podjęcie działań w celu weryfikacj zagrożenia oraz danych opublikowanych w raporcie z ekspedycji badawczej na wrak Frankena przeprowadzonej w kwietniu br.. Mamy nadzieję, że badania zostaną przeprowadzone jak najszybciej, a w ich konsekwencji podjęte zostaną działania prewencyjne mające na celu zabezpieczenie wraku.

Jednocześnie, Fundacja MARE nie ustaje w działaniach projektowych planowanych w ramach projektu „Redukcja negatywnego wpływu wycieków paliwa z wraku tankowca Franken”. Na przyszły rok planujemy szereg działań lobbingowych mających na celu zabezpieczenie finansowania na oczyszczenie wraku Frankena oraz docelowe podjęcie prac także na innych wrakach w polskich wodach Bałtyku. Realizowany przez nas projekt ma charakter pilotażowy, a w jego ramach w 2019 roku wraz z międzynarodową grupą ekspertów będziemy opracowywać ogólną metodologię oczyszczania wraków na Bałtyku. Franken to zaledwie czubek góry lodowej i działań potrzebnych w celu ochrony naszego morza przed wyciekami paliwa. Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu Urzędu Morskiego oraz Ministerstwa takich działań będzie coraz więcej.

 

Udostępnij na: